@ Bookstore

Pertemuan dengan seorang kawan lama di sebuah toko buku

Kawan Lama: Hai! En Tay! 🙂
En Tay: Ay … 🙂 lagi nyari buku bu?
Kawan Lama: Iyah … masih ngajar?
En Tay: Masih bu …
Kawan Lama: Wah … seneng yah! … mukanya segeran sekarang mah.
En Tay: Ah … suasana natal bu!
Kawan Lama: Wah! 🙂